CUE (Continuing Updated Education)

Cue Logoİçeriği, seçkin bir katılımcı grubuna hazırlanmış özgün bir eğitim modelidir. Yoğunlaştırılmış teorik eğitimlerin yanı sıra çeşitli pratik uygulamaları ve tartışma ortamlarını da içerdiğinden, son derece etkin ve gelişime yönelik bir çalışma ortamı sunar.

İki güne yayılan ve altı saati teorik dört saati pratik uygulama çalışmalarından oluşan, on saatlik bir programdır. Eğitim öncesinde doldurulan formlarla, içeriğin tamamen katılımcıların gereksinimlerine yönelik olması sağlanır. Dili İngilizce olan eğitimlerde, eş zamanlı çevirmenlerden yararlanılır.

Dünyaca tanınmış uzmanlarla yürütülen eğitimlerle, sınırlı sayıda kişi kabul etme sistemi benimsendiğinden; alanlarındaki en güncel bilgilere etkileşimli çalışma avantajıyla ulaşan katılımcılar, kişisel gelişimlerini ve bağlantılarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir platformdan da yararlanmış olurlar.

Alanlarında uzman eğitimcilerle iş birliği içerisinde olması, son gelişmelerin ışığında gerçekleştirilen tedavi ilkeleri, uygulama çalışmaları ve tartışmalarla desteklenen eğitimciler kadar; uzmanlık derneklerince verilen sertifikalar ile de katılımcıların kariyer gelişmelerine katkıda bulunur. Güncel bilimsel programa odaklıdır. Uluslararası bilim adamlarından oluşan eğitimcilere ve katılımcılarına, T.C. Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri, Araştırmacı İlaç Firmalarını Derneği (AİFD) ilkeleri ve etik kurallar doğrultusunda; hak ettikleri kültürel bilgi ve doyumu sağlayan, özgün bir sosyal program sunar.

Eğitimi sadece bir destekçi firmaya açıktır. Bu firma, belirlenen eğitim başlığı ile yurtiçinde ya da yurtdışında çalışan tıp doktorlarını davet eder ve program süresince, daha önce de sözü geçen ilkeler çerçevesinde, tanıtımını yapar. Eğitimde, destekçi firmanın önerdiği listenin dışında uluslararası katılımcılar da yer alır.

cue-cardiologyBilimsel Program Kurul Başkanı


Prof.Dr. Serap Erdine
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Başkanı
Avrupa Hipertansiyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
cue-endocrinology

cue-familymedicineBilimsel Program Kurul Başkanı


Uz. Dr. Haluk Çağlayaner
Mef Okulları Hekimi
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Yardımcı Editörü

Bilimsel Program Kurul Başkanı

Prof. Dr. Melih Aktan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İc Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

cue-ivfBilimsel Program Kurul Başkanı


Prof. Dr. Semra Kahraman
İstanbul Memorial Hastanesi IVF Merkezi

cue-neprohologyBilimsel Program Kurul Başkanı


Prof. Dr. Mustafa Arıcı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Ünitesi

cue-neorologyBilimsel Program Kurul Başkanı


Prof. Dr. Murat Emre
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Alzheimer Derneği Başkanı
cue-oncology
cue-orthopedy

cue-phscyiatryBilimsel Program Kurul Başkanı


Prof. Dr. Kerem Doksat
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı

cue-pulmonogyBilimsel Program Kurul Başkanı


Prof. Dr. Elif Dağlı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çoçuk Göğüs Hastalıkları
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) Dönem Başkanı
cue-transplantation

Bilimsel Program Kurul Başkanı


Prof. Dr. Tarık Esen
Amerikan Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı
Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı